SKAGEN Vekst A

SKAGEN Vekst A Køb
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating Seneste indre værdi Ændring 1 dag Dato Afkast - ÅTD
Aktier - Globale Fleksibel Cap DKK 1811.52 DKK +2.67 DKK 08/20/2019 +11.4 %

Afdelingens performance

Afdeling
Indeks: -
Vælg valuta og indeks

Løbende afkast

1-dag +0.1
1-uge -0.4
1-måned -5.6
6-måneder +1.6
1-år -2.2
3-år annualiseret +7.5
5-år annualiseret +4.1
År til dato +11.4

Handelsomkostninger

Emissionstillæg -
Indløsningsfradrag -
Administrationsomkostninger 2.14 %
ÅOP - %
Indirekte handelsomkostninger - %
Løbende omkostning 1.00 %
Kurtage betales ved handel med investeringsforeninger.

Mindste køb

Emission -
Tillæg -
Opsparing -

Andet

ISIN NO0008000445
UCITS Ja
Central
investorinformation
pdficon

Aktivfordeling

Kontant o.lign. 3.3
Aktier 96.7
Obligationer -
Andre -

Afdelingens formuefordeling

Top 5 placeringer %
Novo Nordisk A/S B 6.3
Citigroup Inc 4.7
Bonheur ASA 4.2
Yara International ASA 4.0
Samsung Electronics Co L... 3.9

Investeringsmålsætning

Fondens målsætning er at give sine investorer det bedst mulige afkast for den risiko, fonden tager, gennem en aktivt forvaltet portefølje af nordiske og globale aktier. SKAGEN Vekst er en aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fonden skal investere mindst 50 procent af sine midler i selskaber noteret eller omsat på det nordiske marked eller selskaber hjemmehørende i Norden. Fondens strategi er at finde selskaber af høj kvalitet til en lav pris, som kendetegnes ved at være undervurderede, underanalyserede og upopulære. Kombinationen af et nordisk og et globalt mandat betyder, at fonden kan tage del i værdiskabelsen i sektorer, som ikke er tilgængelige på det nordiske marked.