Alfred Berg Ränteallokering Plus

Alfred Berg Ränteallokering Plus Köp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK obligationer, företag SEK 1041.61 SEK -0.05 SEK 2019-09-20 +2.6 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag 0.0
1 vecka 0.0
1 månad +0.7
6 månader +1.3
1 år +1.0
3 år medel +1.5
5 år medel +0.9
I år +2.6

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.75 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.76 %
Norman-belopp 5 450 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0000709362
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år 9.5
Aktier -
Ränte > 1 år 80.6
Övrigt 9.9

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Om Swe 2yr Fut Sep19 12.2
Cbot 2y Us Sep19 11.8
Om Swe 5yr Fut Sep19 8.1
Cbot 5y Us Sep19 7.9
Lansforsakringar Hypotek AB 6.3

Placeringsinriktning

Alfred Berg Ränteallokering Plus är en aktivt förvaltad räntefond. Fondens medel skall placeras i syfte att erhålla en god kapitaltillväxt. Fonden förvaltas med ett aktivt risktagande baserat på en fundamental analys. Den aktiva riskexponeringen sker genom att positioner tas i duration, räntekurva, krediter och val av överlåtbara värdepapper. Durationen för fondens samtliga placeringar ska uppgå till mellan -5 år och +10 år. Fonden placerar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument. Innehaven ska vara utgivna av stater, bostadsinstitut och företag. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut.