Jyske Invest Favorit Aktier KL

Jyske Invest Favorit Aktier KL Køb
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating Seneste indre værdi Ændring 1 dag Dato Afkast - ÅTD
Aktier - Globale Large Cap Blend DKK 113.90 DKK +0.04 DKK 06/19/2019 +19.8 %

Afdelingens performance

Afdeling
Indeks: -
Vælg valuta og indeks

Løbende afkast

1-dag 0.0
1-uge +2.1
1-måned +1.6
6-måneder +17.9
1-år +4.2
3-år annualiseret +4.2
5-år annualiseret +6.7
År til dato +19.8

Handelsomkostninger

Emissionstillæg -
Indløsningsfradrag -
Administrationsomkostninger 1.74 %
ÅOP 2.01 %
Indirekte handelsomkostninger - %
Løbende omkostning 1.74 %
Kurtage betales ved handel med investeringsforeninger.

Mindste køb

Emission -
Tillæg -
Opsparing -

Andet

ISIN DK0010277862
UCITS Ja
Central
investorinformation
pdficon

Aktivfordeling

Kontant o.lign. 0.6
Aktier 99.4
Obligationer -
Andre -

Afdelingens formuefordeling

Top 5 placeringer %
Microsoft Corp 5.1
Visa Inc Class A 3.9
Merck & Co Inc 3.5
Honeywell International Inc 3.4
Unilever NV DR 3.4

Investeringsmålsætning

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en globalt sammensat aktieportefølje. Porteføljen vil typisk bestå af 30-50 selskaber. Afdelingen vil kunne afvige markant fra regions- og sektorfordelingen på de globale aktiemarkeder. Porteføljen består primært af aktier i store og mellemstore virksomheder. Selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer.