Jyske Invest Favorit Aktier KL

Jyske Invest Favorit Aktier KL Køb
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating Seneste indre værdi Ændring 1 dag Dato Afkast - ÅTD
Aktier - Globale Large Cap Blend DKK 112.42 DKK -0.51 DKK 08/20/2019 +18.2 %

Afdelingens performance

Afdeling
Indeks: -
Vælg valuta og indeks

Løbende afkast

1-dag -0.5
1-uge +0.8
1-måned -3.5
6-måneder +4.2
1-år +2.0
3-år annualiseret +5.4
5-år annualiseret +7.2
År til dato +18.2

Handelsomkostninger

Emissionstillæg -
Indløsningsfradrag -
Administrationsomkostninger 1.74 %
ÅOP 2.01 %
Indirekte handelsomkostninger 0.07 %
Løbende omkostning 1.74 %
Kurtage betales ved handel med investeringsforeninger.

Mindste køb

Emission -
Tillæg -
Opsparing -

Andet

ISIN DK0010277862
UCITS Ja
Central
investorinformation
pdficon

Aktivfordeling

Kontant o.lign. 0.4
Aktier 99.6
Obligationer -
Andre -

Afdelingens formuefordeling

Top 5 placeringer %
Microsoft Corp 5.1
Visa Inc Class A 3.7
Citigroup Inc 3.5
Merck & Co Inc 3.3
Danone SA 3.2

Investeringsmålsætning

Afdelingen skal fortrinsvis investere i en globalt sammensat aktieportefølje. Porteføljen vil typisk bestå af 30-50 selskaber. Afdelingen vil kunne afvige markant fra regions- og sektorfordelingen på de globale aktiemarkeder. Porteføljen består primært af aktier i store og mellemstore virksomheder. Selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer.