Nordea Invest Nordic Small Cap Udb

Nordea Invest Nordic Small Cap Udb Køb
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating Seneste indre værdi Ændring 1 dag Dato Afkast - ÅTD
Aktier - Norden Small/Mid Cap DKK 243.10 DKK +0.01 DKK 09/20/2019 +16.0 %

Afdelingens performance

Afdeling
Indeks: -
Vælg valuta og indeks

Løbende afkast

1-dag 0.0
1-uge -0.3
1-måned +3.5
6-måneder +3.7
1-år +1.5
3-år annualiseret +6.8
5-år annualiseret +11.0
År til dato +16.0

Handelsomkostninger

Emissionstillæg -
Indløsningsfradrag -
Administrationsomkostninger 1.42 %
ÅOP 1.56 %
Indirekte handelsomkostninger 0.07 %
Løbende omkostning 1.42 %
Kurtage betales ved handel med investeringsforeninger.

Mindste køb

Emission -
Tillæg -
Opsparing -

Andet

ISIN DK0015974695
UCITS Ja
Central
investorinformation
pdficon

Aktivfordeling

Kontant o.lign. -
Aktier 92.8
Obligationer -
Andre 7.2

Afdelingens formuefordeling

Top 5 placeringer %
Sectra AB Class B 5.9
Fenix Outdoor Internatio... 5.5
Holmen AB B 4.7
Vaisala Oyj Class A 4.6
Axfood AB 3.9

Investeringsmålsætning

Nordea Invest Nordic Small Cap investerer i mindre virksomheder i det nordiske erhvervsliv. Afdelingen vil gennem udvælgelsen af selskaber søge at realisere et afkast, der overstiger det gennemsnitlige afkast af investering i mindre nordiske selskaber. Nordea Invest Nordic Small Cap kan investere i samtlige selskaber noteret på børser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt i begrænset omfang i unoterede selskaber. Afdelingen investerer normalt ikke i selskaber, hvis markedsværdi på købstidspunktet overstiger 20 mia. DKK. Afdelingen kan i kurssikringsøjemed i begrænset omfang anvende valutaterminsforretninger samt øvrige finansielle instrumenter.