Nordea Invest Nordic Small Cap Udb

Nordea Invest Nordic Small Cap Udb Køb
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating Seneste indre værdi Ændring 1 dag Dato Afkast - ÅTD
Aktier - Norden Small/Mid Cap DKK 245.29 DKK +0.06 DKK 06/19/2019 +17.1 %

Afdelingens performance

Afdeling
Indeks: -
Vælg valuta og indeks

Løbende afkast

1-dag 0.0
1-uge +1.7
1-måned +3.3
6-måneder +14.6
1-år +2.7
3-år annualiseret +8.6
5-år annualiseret +9.6
År til dato +17.1

Handelsomkostninger

Emissionstillæg -
Indløsningsfradrag -
Administrationsomkostninger 1.42 %
ÅOP 1.55 %
Indirekte handelsomkostninger 0.07 %
Løbende omkostning 1.42 %
Kurtage betales ved handel med investeringsforeninger.

Mindste køb

Emission -
Tillæg -
Opsparing -

Andet

ISIN DK0015974695
UCITS Ja
Central
investorinformation
pdficon

Aktivfordeling

Kontant o.lign. -
Aktier 96.7
Obligationer -
Andre 3.3

Afdelingens formuefordeling

Top 5 placeringer %
Fenix Outdoor Internatio... 6.0
Sectra AB Class B 5.8
Bure Equity AB 4.6
Holmen AB B 4.6
Vaisala Oyj Class A 4.3

Investeringsmålsætning

Nordea Invest Nordic Small Cap investerer i mindre virksomheder i det nordiske erhvervsliv. Afdelingen vil gennem udvælgelsen af selskaber søge at realisere et afkast, der overstiger det gennemsnitlige afkast af investering i mindre nordiske selskaber. Nordea Invest Nordic Small Cap kan investere i samtlige selskaber noteret på børser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt i begrænset omfang i unoterede selskaber. Afdelingen investerer normalt ikke i selskaber, hvis markedsværdi på købstidspunktet overstiger 20 mia. DKK. Afdelingen kan i kurssikringsøjemed i begrænset omfang anvende valutaterminsforretninger samt øvrige finansielle instrumenter.