Swedbank Robur Technology A SEK

Swedbank Robur Technology A SEK Köp     Fondkorg
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Branschfond, ny teknik SEK 406.05 SEK +3.57 SEK 2019-12-06 +44.6 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag +0.9
1 vecka -1.1
1 månad +2.2
6 månader +16.5
1 år +38.9
3 år medel +24.8
5 år medel +21.4
I år +44.6

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 1.25 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 1.25 %

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0000538944
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år -5.9
Aktier 105.9
Ränte > 1 år -
Övrigt -

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Visa Inc Class A 9.5
Alphabet Inc A 8.4
Microsoft CorpCFD 7.1
Fidelity National Inform... 5.1
Apple Inc 5.1
3 största regioner %
Nordamerika 83.5
Euroland 7.7
Asien exkl. 4 tigrar 7.0
3 största branscher %
Teknik 59.7
Kommunikation 18.4
Finans 12.2

Placeringsinriktning

Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster. Koncentrationen av aktieplaceringarna till denna sektor gör fonden till en placering med hög risk. Eftersom sektorn domineras av amerikanska bolag är merparten av fondens medel normalt placerade i USA. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval inom ovan nämnda placeringsinriktning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.