Swedbank Robur Obligationsfond A SEK

Swedbank Robur Obligationsfond A SEK Köp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK obligationer, långa SEK 139.40 SEK -0.03 SEK 2019-09-20 +2.9 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag 0.0
1 vecka +0.1
1 månad -0.7
6 månader +2.1
1 år +2.9
3 år medel +1.1
5 år medel +1.7
I år +2.9

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.50 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.50 %
Norman-belopp 3 399 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0000543076
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år 33.0
Aktier -
Ränte > 1 år 66.3
Övrigt 0.7

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Swedbank Robur Företagso... 16.8
Ränteswap-SEK-20240307_R... 5.8
Ränteswap-SEK-20191023_R... 5.5
Sveriges Riksbank 0% 4.5
Sgb10y September Future ... 4.4

Placeringsinriktning

Fonden placerar i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. En betydande andel av fondens medel kan också placeras i andra fonder. Fonden får även använda sig av derivatinstrument, utfärdade i svenska kronor eller utländsk valuta, i strävan att öka fondens avkastning. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan två och nio år. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.