Öhman Obligationsfond A

Öhman Obligationsfond A Köp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK obligationer, långa SEK 135.03 SEK -0.19 SEK 2019-09-19 +2.2 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag -0.1
1 vecka -0.1
1 månad -0.6
6 månader +1.8
1 år +2.6
3 år medel +1.0
5 år medel +1.6
I år +2.2

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.12 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.13 %
Norman-belopp 895 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0000493496
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år 2.1
Aktier -
Ränte > 1 år 97.9
Övrigt -

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Skandinaviska Enskilda B... 11.1
Nordea Hypotek AB 1.25% 8.1
Nordea Hypotek AB 1% 8.0
Skandinaviska Enskilda B... 7.0
Stadshypotek Ab (Publ) 4.5% 7.0

Placeringsinriktning

Fonden en räntefond med målsättning att följa utvecklingen för den svenska stats- och bostads obligationsmarknaden. Fondens jämförelseindex är OMRX Total Bond Index som innehåller statsobligationer utgivna av svenska staten och säkerställda bostadsobligationer utgivna av stadshypotek bostadsinstitut. Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex och tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fonden har lång löptid och placerar huvudsakligen i obligationer samt följer vår standard för ansvarsfulla investeringar. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid speglar fondens jämförelseindex och har historiskt varit mellan 3-4 år.