SEB Likviditetsfond SEK

SEB Likviditetsfond SEK Köp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK kort löptid SEK 10.03 SEK 0.00 SEK 2019-09-20 -0.2 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag 0.0
1 vecka 0.0
1 månad -0.1
6 månader -0.1
1 år -0.4
3 år medel -0.5
5 år medel -0.5
I år -0.2

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.10 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.10 %
Norman-belopp 689 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0000577470
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år 72.4
Aktier -
Ränte > 1 år 27.6
Övrigt -

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Stadshypotek Ab (Publ) 2.5% 17.9
Nordea Hypotek AB 3.25% 10.5
Swedish Covered Bond Cor... 8.5
Skandinaviska Enskilda B... 7.3
Stadshypotek Ab (Publ) 1.5% 5.0
Nyckeltal räntepapper %
Snittränta -
Justerad löptid -
Snittlöptid -
Snitt kreditkvalitet -

Placeringsinriktning

Fonden placerar i penningmarknadsinstrument, skuldförbindelser med rörlig ränta och obligationer med kort löptid utfärdade i svenska kronor som givits ut eller garanterats av den svenska staten eller kommuner. Risken i fonden är låg, eftersom den genomsnittliga löptiden är mycket kort, som högst sex månader. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av svenska staten. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se fondens informationsbroschyr inklusive fondbestämmelser.