SPP Obligationsfond

SPP Obligationsfond Köp     Fondkorg
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK obligationer, långa SEK 154.39 SEK -0.39 SEK 2019-08-19 +3.7 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag -0.3
1 vecka +0.3
1 månad +1.3
6 månader +3.2
1 år +3.5
3 år medel +1.3
5 år medel +2.2
I år +3.7

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.20 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.21 %

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0000522518
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år -9.7
Aktier -
Ränte > 1 år 109.3
Övrigt 0.4

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 8.1
European Investment Bank 5% 4.5
Nordea Hypotek AB 1.25% 4.2
Sweden (Kingdom Of) 0.75% 4.0
Swedish 10yr Fut Sep19 3.6

Placeringsinriktning

SPP Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga räntebindningstiden, durationen, ligger mellan två och sju år och fonden investerar endast i värde-papper med utgivare som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, lägst S&P BBB- eller motsvarande. Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt/folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi, andra marknadsanpassade exkluderingar och bolag med stora fossilreserver.