SPP Obligationsfond

SPP Obligationsfond Köp     Fondkorg
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK obligationer, långa SEK 151.72 SEK +0.09 SEK 2019-12-06 +1.9 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag +0.1
1 vecka -0.1
1 månad -0.3
6 månader -0.1
1 år +1.9
3 år medel +1.2
5 år medel +1.5
I år +1.9

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.20 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.21 %

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0000522518
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år -18.6
Aktier -
Ränte > 1 år 118.3
Övrigt 0.3

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Sweden (Kingdom Of) 3.5% 9.0
Swedish 10yr Fut Dec19 8.4
Swedish 5yr Fut Dec19 4.7
Sweden (Kingdom Of) 0.75% 4.3
European Investment Bank 5% 4.0

Placeringsinriktning

SPP Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga räntebindningstiden, durationen, ligger mellan två och sju år och fonden investerar endast i värde-papper med utgivare som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, lägst S&P BBB- eller motsvarande. Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt/folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi, andra marknadsanpassade exkluderingar och bolag med stora fossilreserver.