Evli Suomi Select B

Evli Suomi Select B Osto     Rahastokori
Morningstar rahastoluokka™ Valuutta Morningstar Rating™ Osuuden arvo 1 pv muutos Päivämäärä Tuotto VA
Suomi osakkeet EUR 40.53 EUR +0.28 EUR 10/21/2019 +16.1 %

Rahaston kehitys

Rahasto
Indeksi: -
Valitse valuutta ja indeksi

Kumulatiivinen tuotto-%

1 päivä +0.7
1 viikko +2.0
1 kuukausi +1.5
6 kuukautta +0.5
1 vuosi +6.8
3 v vuositasolla +8.4
5 v vuositasolla +9.8
Vuoden alusta +16.1

Osto- ja myyntipalkkiot

Merkintäpalkkio -
Lunastuspalkkio -
Hallinnointi 1.80 %
Tulokseen perustuva
max.maksu
- %
Kokonaiskulusuhde 1.80 %
Juoksevat kulut 1.80 %

Minimimerkintä

Min.merkintä 15 EUR
Min.lisämerkintä 15 EUR
Min.kk-säästämisessä -

Muut

ISIN FI0008800107
UCITS Kyllä
Avaintietoesite pdficon

Salkun omaisuuslajit-%

Käteinen ja < 1 vuosi 5.0
Osakkeet 95.0
Joukkolainat -
Muut -

Rahaston salkun jakauma

5 suurinta sijoitusta %
Neste Corp 9.9
Nordea Bank Abp 7.1
UPM-Kymmene Oyj 6.9
Fortum Oyj 6.4
Stora Enso Oyj Class R 5.8

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Suomi Select on kotimainen osakerahasto. Sijoituskohteiden valinnassa keskeinen valintaperuste on osakkeen arvostus suhteessa kasvuun. Pääpaino on kohtuullisesti hinnoitelluissa yhtiöissä, joiden tuloksen ja tulevien kassavirtojen kasvu on yli keskimääräisen sekä yhtiöissä, jotka ovat vertailuryhmäänsä nähden aliarvostettuja ja joiden arvostuskertoimilla on nousumahdollisuuksia. Tämä tavoite voidaan saavuttaa aktiivisella salkunhoidolla sekä kattavalla fundamentaalianalyysilla, jota täydennetään kvantitatiivisella analyysilla. Rahaston toimialapainotukset pohjautuvat toimialojen suhdannekuvaan sekä suhteelliseen arvostukseen. Salkun koostumusta vaihdellaan markkinatilanteiden mukaan.