Nordnet Räntefond Sverige

Nordnet Räntefond Sverige Köp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK obligationer, långa SEK 116.57 SEK -0.01 SEK 2018-10-18 +0.1 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag 0.0
1 vecka +0.1
1 månad -0.3
6 månader -0.5
1 år +0.2
3 år medel +0.8
5 år medel +2.1
I år +0.1

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.15%
Resultatbaserad
maxavgift
-%
Årlig avgift 0.16%
Norman-belopp 1 100 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0002757005
UCITS Ja
Basfakta för
investerare

Fördelning %

Ränte < 1 år 1.4
Aktier -
Ränte > 1 år 98.6
Övrigt -

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Stadshypotek Ab (Publ) 1.5% 12.5
Swedbank Mortgage AB 1% 10.7
Skandinaviska Enskilda B... 8.1
Nordea Hypotek AB 1.25% 7.0
Sweden (Kingdom Of) 5% 6.5

Placeringsinriktning

Fonden är räntefond med målsättning att följa utvecklingen för den svenska stat- och bostadsobligationsmarknaden. Fondens jämförelseindex är OMRX ALL Index som innehåller statsobligationer och statsskuldsväxlar utgivna av svenska staten samt säkerställda bostadsobligationer utgivna av svenska bostadsinstitut. Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex och tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fonden har lång löptid och placerar huvudsakligen i obligationer och statsskuldsväxlar. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid speglar fondens jämförelseindex och har historiskt varit mellan 3-5 år.