Nordnet Räntefond Sverige

Nordnet Räntefond Sverige Köp     Fondkorg
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK obligationer, långa SEK 118.65 SEK -0.09 SEK 2019-12-12 +1.2 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag -0.1
1 vecka 0.0
1 månad -0.1
6 månader -0.6
1 år +1.0
3 år medel +0.6
5 år medel +1.0
I år +1.2

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.15 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.18 %

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0002757005
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år 2.3
Aktier -
Ränte > 1 år 97.7
Övrigt -

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Skandinaviska Enskilda B... 13.8
Stadshypotek Ab (Publ) 10.8
Swedbank Mortgage AB 10.5
Nordea Hypotek AB 6.9
Stadshypotek Ab (Publ) 5.2

Placeringsinriktning

Fonden är räntefond med målsättning att följa utvecklingen för den svenska stat- och bostadsobligationsmarknaden. Fondens jämförelseindex är OMRX Bond som innehåller statsobligationer utgivna av svenska staten samt säkerställda bostadsobligationer utgivna av Stadshypotek bostadsinstitut. Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex och tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Fonden har lång löptid och placerar huvudsakligen i obligationer och statsskuldväxlar. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid speglar fondens jämförelseindex och har historiskt varit mellan 3-5 år.