SEB Asset Sel Opportun C SEK - Lux

SEB Asset Sel Opportun C SEK - Lux Köp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Hedgefond, modellbaserad terminshandel SEK 137.26 SEK -0.78 SEK 2019-06-24 +5.8 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag -0.6
1 vecka -0.5
1 månad +3.7
6 månader +4.8
1 år +2.1
3 år medel -1.0
5 år medel +2.8
I år +5.8

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 1.50 %
Resultatbaserad
maxavgift
20.00 %
Årlig avgift 1.56 %
Norman-belopp 28 179 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN LU0425994331
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år -919.3
Aktier 91.0
Ränte > 1 år 928.2
Övrigt -

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
3 Month Euribor Future S... 150.1
3 Month Canadian Bankers... 149.9
90 Day Eurodollar Future... 149.6
90 Day Sterling Future S... 149.5
Euro BOBL Future June19 28.8
3 största regioner %
Nordamerika 19.4
Australien och Nya Zeeland 7.8
Storbritannien 7.0
3 största branscher %
Finans 23.2
Industri 12.8
Teknik 12.6

Placeringsinriktning

Fonden placerar globalt med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Förvaltningsteamet tar både långa positioner (vid förväntad marknadsuppgång) och korta positioner (vid förväntad marknadsnedgång) och försöker därigenom uppnå en god långsiktig avkastning och en tillfredsställande riskspridning. Fonden har absolut avkastning som målsättning, det vill säga att försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling. För att investera i fonden bör man kunna tåla nedgångar i fondandelsvärdet om åtminstone 20-30 procent under enskilda år. Fondens innehav valutasäkras, vilket innebär att den svenska kronans utveckling inte bör påverka fondandelsvärdets utveckling. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument och får placera mer än 35 % i skuldförbindelser utgivna eller garanterade av en och samma emittent.