Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund A Accumulation USD

Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Structured Equity Fund A Accumulation USD Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Globale vekstmarkeder USD 11.63 USD +0.10 USD 06/20/2019 +4.4 %

Fondets kursutvikling

Fond
Indeks: -
Velg valuta og indeks

Avkastning %

1-dag -0.9
1-uke -0.3
1-måned +1.6
6-måneder +4.1
1-år -0.8
3-år annualisert +8.7
5-år annualisert +7.2
I år +4.4

Maks kjøpsavgift

Kjøp -
Selg -
Forvaltningsavgift 1.25 %
Resultatbasert avgift (maks) - %
Løpende kostnader 1.65 %

Minsteinnskudd

Førstegangsinvestering 100 NOK
Ytterligere investeringer 100 NOK
Sparing -

Øvrige

ISIN LU0505655729
UCITS Ja
Nøkkelinformasjon pdficon

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 19.1
Aksjer 98.2
Obligasjoner -
Øvrige -17.3

Fondets investeringsfordeling

5 største plasseringer %
Invesco STIC US Dollar L... 2.0
mini MSCI Emerging Marke... 1.7
Sany Heavy Industry Co Ltd 1.6
Soda Sanayii AS 1.5
Kumba Iron Ore Ltd 1.5
Topp 3 regioner %
Asia eks. 4 Tigers 41.7
Asia 4 Tigers 19.5
Sentral & Latin-Amerika 15.4
Topp 3 sektorer % %
Materialer 17.4
Forbruksvarer 16.4
Industri 14.4

Investeringsprofil

Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet investerer i aksjer i selskaper i Vekstmarkeder verden over. Fondet forvaltes ved bruk av "kvantitative metoder". Vi definerer "kvantitative metoder" som matematiske, tekniske og statistiske teknikker brukt til aksjevalgformål. Fondet forvaltes aktivt, men med referanse til MSCI Emerging Markets Index. Fondet skal besitte andeler i selskaper som setter sammen indeksen innenfor en prosentandel av sin vekting i indeksen. Fondet skal ikke kunne besitte andeler i alle selskaper som setter sammen indeksen, og skal også kunne investere i andeler i selskaper som ikke er i indeksen.