Storebrand Indeks - Alle Markeder A

Storebrand Indeks - Alle Markeder A Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Globale, Store selskaper, Blanding NOK 2783.37 NOK +9.26 NOK 05/21/2019 +13.3 %

Fondets kursutvikling

Fond
Indeks: -
Velg valuta og indeks

Avkastning %

1-dag +0.3
1-uke +0.8
1-måned +0.6
6-måneder +9.9
1-år +8.2
3-år annualisert +13.7
5-år annualisert +14.8
I år +13.3

Maks kjøpsavgift

Kjøp -
Selg -
Forvaltningsavgift 0.30 %
Resultatbasert avgift (maks) - %
Løpende kostnader 0.30 %

Minsteinnskudd

Førstegangsinvestering 100 NOK
Ytterligere investeringer 100 NOK
Sparing -

Øvrige

ISIN NO0010611148
UCITS Ja
Nøkkelinformasjon pdficon

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 0.3
Aksjer 99.6
Obligasjoner -
Øvrige -

Fondets investeringsfordeling

5 største plasseringer %
Microsoft Corp 2.1
Apple Inc 2.1
Amazon.com Inc 1.7
Facebook Inc A 1.0
Alphabet Inc Class C 0.9
Topp 3 regioner %
Nord-Amerika 58.0
Euro 9.1
Japan 7.1
Topp 3 sektorer % %
Finans 19.1
Teknologi 18.8
Konsumentvarer 12.2

Investeringsprofil

Storebrand Indeks – Alle Markeder er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer som er notert på børser globalt, inkludert fremvoksende markeder. Investeringene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Dette betyr at fondet vil oppnå omtrent samme avkastning og risiko som referanseindeksen. Fondet har UCITS-status og referanseindeksen er MSCI All Countries NR. Derivater og utlån kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Selskaper som bryter med disse prinsippene blir ekskludert. For mer informasjon, se fondets prospekt.