Didner & Gerge Global

Didner & Gerge Global Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Global, Fleksibel kapitalisering SEK 290.39 SEK +0.37 SEK 05/22/2019 +11.5 %

Fondets kursutvikling

Fond
Indeks: -
Velg valuta og indeks

Avkastning %

1-dag +0.2
1-uke +0.3
1-måned +1.3
6-måneder +7.8
1-år +4.3
3-år annualisert +11.6
5-år annualisert +14.3
I år +11.5

Maks kjøpsavgift

Kjøp -
Selg -
Forvaltningsavgift 1.60 %
Resultatbasert avgift (maks) - %
Løpende kostnader 1.60 %

Minsteinnskudd

Førstegangsinvestering 100 NOK
Ytterligere investeringer 100 NOK
Sparing -

Øvrige

ISIN SE0004167567
UCITS Ja
Nøkkelinformasjon pdficon

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 4.1
Aksjer 95.9
Obligasjoner -
Øvrige -

Fondets investeringsfordeling

5 største plasseringer %
Fairfax Financial Holdin... 5.7
Check Point Software Tec... 5.0
Brookfield Asset Managem... 4.8
Bunzl PLC 4.3
NEXON Co Ltd 4.2
Topp 3 regioner %
Nord-Amerika 50.8
Storbritannia 11.1
Euro 10.0
Topp 3 sektorer % %
Finans 37.3
Teknologi 17.4
Helsevern 14.6

Investeringsprofil

Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Allokeringen mellom ulike aksjer og mellom ulike sektorer og regioner er ikke fastsatt på forhånd. Derfor kan porteføljen fra tid til annen være konsentrert i et lavt antall sektorer og regioner. Fondet er et aktivt forvaltet fond. Fondet vil normalt ikke handle med derivater. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv.