Didner & Gerge Global

Didner & Gerge Global Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Global, Fleksibel kapitalisering SEK 291.40 SEK +1.99 SEK 07/19/2019 +12.7 %

Fondets kursutvikling

Fond
Indeks: -
Velg valuta og indeks

Avkastning %

1-dag +0.2
1-uke +0.6
1-måned 0.0
6-måneder +5.4
1-år +2.3
3-år annualisert +8.8
5-år annualisert +12.7
I år +12.7

Maks kjøpsavgift

Kjøp -
Selg -
Forvaltningsavgift 1.60 %
Resultatbasert avgift (maks) - %
Løpende kostnader 1.60 %

Minsteinnskudd

Førstegangsinvestering 100 NOK
Ytterligere investeringer 100 NOK
Sparing -

Øvrige

ISIN SE0004167567
UCITS Ja
Nøkkelinformasjon pdficon

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 3.8
Aksjer 96.2
Obligasjoner -
Øvrige -

Fondets investeringsfordeling

5 største plasseringer %
Fairfax Financial Holdin... 6.3
Check Point Software Tec... 4.7
Brookfield Asset Managem... 4.6
Snap-on Inc 4.2
Markel Corp 4.1
Topp 3 regioner %
Nord-Amerika 49.7
Storbritannia 11.8
Euro 10.7
Topp 3 sektorer % %
Finans 36.7
Teknologi 17.6
Helsevern 14.9

Investeringsprofil

Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Allokeringen mellom ulike aksjer og mellom ulike sektorer og regioner er ikke fastsatt på forhånd. Derfor kan porteføljen fra tid til annen være konsentrert i et lavt antall sektorer og regioner. Fondet er et aktivt forvaltet fond. Fondet vil normalt ikke handle med derivater. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv.