Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd

Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd Köp     Fondkorg
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK obligationer, medellånga SEK 111.79 SEK +0.03 SEK 2019-11-14 +0.5 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag 0.0
1 vecka 0.0
1 månad -0.5
6 månader -0.1
1 år +0.5
3 år medel +0.1
5 år medel +0.4
I år +0.5

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.50 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.50 %
Norman-belopp 3 399 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0004198703
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år 0.4
Aktier -
Ränte > 1 år 99.6
Övrigt -

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Stadshypotek Ab (Publ) 4.5% 15.8
Swedbank Mortgage AB 1% 14.5
Nordea Hypotek AB 1% 14.4
Lansforsakringar Hypotek... 8.4
Sparbanken Skane AB 0.72% 5.6

Placeringsinriktning

En räntefond som huvudsakligen placerar i räntebärande värdepapper utgivna av främst bostadsinstitut, svenska staten, företag med hög kreditvärdighet samt av kommuner och landsting. Minst 80 procent av placeringarna ska vara utgivna av svenska emittenter. Dessutom kan fonden placera upp till 20 procent i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av europeiska emittenter. Den genomsnittliga räntebindningstiden är högst fyra år, men riktvärdet är 2 år. Fonden får även placera upp till 10 procent i andra fonder. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.