IKC Avkastningsfond

IKC Avkastningsfond Köp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK obligationer, företag SEK 120.59 SEK -0.01 SEK 2019-09-19 +3.1 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag 0.0
1 vecka +0.1
1 månad +0.3
6 månader +2.1
1 år +2.5
3 år medel +3.0
5 år medel +2.8
I år +3.1

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.60 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.60 %
Norman-belopp 4 066 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0004544823
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år 24.8
Aktier -
Ränte > 1 år 73.6
Övrigt 1.6

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Sirius International Gro... 1.7
NLP Livsforsikringsselsk... 1.6
Nordea Bank ABP 1.6
BRAVIDA HOLDING AB 1.6
Arjo Ab (Publ) 1.4
3 största regioner %
Nordamerika 0.0
Storbritannien 0.0
3 största branscher %
Finans 38.7
Fastigheter 25.7
Konsument, cyklisk 9.6

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som huvudsakligen investerar i penningmarknadsinstrument och obligationer. Dessutom får fondens medel investeras i andra överlåtbara värdepapper såsom aktier, fondandelar (maximalt 10 procent), derivatinstrument och på konto i kreditinstitut. Fonden varierar risknivån beroende på utsikterna för de tillgångsslag som fonden investerar i. Fonden investerar en större del, av fondens medel i nordiska räntebärande instrument. Fonden kan även investera i räntebärande instrument utgivet i nordisk valuta. Sammanlagt investerar fonden minst 70 procent av fondens medel i dessa typer av räntebärande instrument. Andelen aktierelaterade finansiella instrument får utgöra maximalt 10 procent av fondens värde. Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch. Fonden är inte bunden till placeringar i finansiella instrument utgivna av viss emittent.