Inside USA

Inside USA Köp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
USA, mix bolag SEK 300.89 SEK +0.21 SEK 2019-02-20 +17.5 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag +0.1
1 vecka +1.7
1 månad +9.2
6 månader +0.5
1 år +20.9
3 år medel +14.9
5 år medel +16.9
I år +17.5

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 1.30 %
Resultatbaserad
maxavgift
20.00 %
Årlig avgift 1.49 %
Norman-belopp 14 105 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0004751378
UCITS Ja
Basfakta för
investerare

Fördelning %

Ränte < 1 år 5.9
Aktier 94.1
Ränte > 1 år -
Övrigt -

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
The AES Corp 2.8
National Fuel Gas Co 2.8
Regeneron Pharmaceutical... 2.7
Match Group Inc 2.7
Sunrun Inc 2.7
3 största regioner %
Nordamerika 94.1
3 största branscher %
Teknik 31.5
Sjukvård 26.8
Allmännyttigt 21.7

Placeringsinriktning

Fonden har fått namnet Inside USA eftersom den placerar inom aktiemarknaden i USA samt att detta sker efter Insiderfonders placeringsmodell som följer de investeringar som bolagens ledande befattningshavare gör i den egna aktien. Fonden tillämpar en god spridning över olika sektorer och branscher. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Med begreppet överlåtbara värdepapper menas i detta fall dels aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, dels ränterelaterade överlåtbara värdepapper. Placeringar i ränterelaterade sker för att effektivisera hanteringen av insättningar och uttag i fonden. De aktier som fonden placerar i är sådana bolag där de ledande befattningshavarna i amerikanska börsbolag, som exempelvis verkställande direktören eller finanschefen, har investerat betydande belopp själva. Valet av bolag och hur mycket som investeras är helt underordnat InsiderModellen.