Nordea Stable Em. Markets Eq.

Nordea Stable Em. Markets Eq. Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Globale vekstmarkeder NOK 560.74 NOK +0.84 NOK 08/20/2019 -1.7 %

Fondets kursutvikling

Fond
Indeks: -
Velg valuta og indeks

Avkastning %

1-dag +0.2
1-uke +1.9
1-måned -3.8
6-måneder -7.5
1-år -0.4
3-år annualisert +2.9
5-år annualisert +6.5
I år -1.7

Maks kjøpsavgift

Kjøp -
Selg -
Forvaltningsavgift 1.80 %
Resultatbasert avgift (maks) - %
Løpende kostnader 2.13 %

Minsteinnskudd

Førstegangsinvestering 100 NOK
Ytterligere investeringer 100 NOK
Sparing -

Øvrige

ISIN LU0637345942
UCITS Ja
Nøkkelinformasjon pdficon

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 3.0
Aksjer 97.0
Obligasjoner -
Øvrige -

Fondets investeringsfordeling

5 største plasseringer %
Samsung Electronics Co Ltd 3.6
SK Telecom Co Ltd 3.0
Samsung Fire & Marine In... 3.0
Hyundai Mobis Co Ltd 2.9
China Mobile Ltd 2.9
Topp 3 regioner %
Asia eks. 4 Tigers 54.1
Asia 4 Tigers 26.0
Sentral & Latin-Amerika 6.6
Topp 3 sektorer % %
Finans 23.2
Industri 16.0
Kommunikasjon 14.5

Investeringsprofil

Fondet sitt formål er over tid å oppnå en høyere risikojustert avkastning enn aksjemarkedet innenfor Emerging Markets regionene generelt, gjennom å investere i selskaper med vesentlig lavere svingninger. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater og som i mindre grad er avhengig av konjunkturer. Dette gjøres ved å vurdere hvert enkelt selskap med hensyn til stabilitet i blant annet inntjening, resultat, marginer og aksjekurs. Fondet har ingen referanseindeks. Fondet skal ha et særskilt etisk rammeverk for sin investeringinnretning. Selskaper kan utelates fra fondets investeringsunivers på bakgrunn av at deres virksomhet er i strid med anerkjente etiske retningslinjer.