Trude A

Trude A
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Hedgefond, lång/kort, ränta SEK 9000.39 SEK - SEK 2019-09-30 -3.6 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag -
1 vecka -
1 månad +0.5
6 månader -3.4
1 år -5.3
3 år medel -3.5
5 år medel -
I år -3.6

Avgifter

-
Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 1.00 %
Resultatbaserad
maxavgift
20.00 %
Årlig avgift 1.00 %
Norman-belopp

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0007525803
UCITS Nej
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år -
Aktier -
Ränte > 1 år -
Övrigt -

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Data saknas

Placeringsinriktning

Trude är en kredithedgefond som placerar fondens medel i stats- och företagsobligationer och med hjälp av avancerade kvantitativa modeller söker den skapa en ännu högre avkastning genom användande av derivatinstrument. Fonden skall kunna ge avkastning både i stigande och sjunkande räntemiljöer och vid olika kreditrisknivåer. Förväntad avkastning är 5-10% över den riskfria räntan (3 månaders statsskuldväxel). Trude är en absolutavkastande specialfond. Fondens tillgångar kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstru-ment, derivatinstrument, aktie- och kreditmarknads-index, fondandelar och på konto i kreditinstitut.