Simplicity Global Corporate Bond B

Simplicity Global Corporate Bond B Köp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK obligationer, företag SEK 108.34 SEK -0.07 SEK 2019-11-14 +3.3 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag -0.1
1 vecka -0.1
1 månad +0.4
6 månader +0.4
1 år +2.1
3 år medel +1.2
5 år medel -
I år +3.3

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.90 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.93 %
Norman-belopp 6 232 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0007948237
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år 3.4
Aktier -
Ränte > 1 år 90.3
Övrigt 6.3

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Volkswagen Financial Ser... 1.8
ICBC Standard Bank PLC 1.5
Jubilant Pharma Limited 1.4
Klovern AB (publ) 1.4
ICICI Bank Ltd Hong Kong... 1.4

Placeringsinriktning

Simplicity Global Corporate Bond är en lång räntefond som huvudsakligen placerar globalt i företagsobligationer och företagskrediter. Fonden placerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet, investment grade, låg kreditvärdighet (high yield) eller företag som saknar kreditrating. Fondbolaget avgör fördelningen mellan investment grade, high yield och företag utan kreditrating. En genomsnittsportfölj bör i normalfallet ligga på mellan två och fem år men kommer under vissa perioder vara både längre och kortare. Den återstående löptiden för fondens placeringar kommer ej överstiga tio år. Fonden får använda derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, i syfte att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar. Fonden är till 100% valutassäkrad till SEK.