Cliens Småbolag A

Cliens Småbolag A Köp     Fondkorg
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Sverige, små-/medelstora bolag SEK 1605.44 SEK +21.49 SEK 2019-08-19 +29.0 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag +1.4
1 vecka -0.3
1 månad -2.6
6 månader +13.7
1 år +16.0
3 år medel -
5 år medel -
I år +29.0

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 1.35 %
Resultatbaserad
maxavgift
10.00 %
Årlig avgift 1.37 %
Norman-belopp 11 784 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0008992069
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år 8.9
Aktier 91.1
Ränte > 1 år -
Övrigt -

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Addnode Group AB Class B 4.3
Addtech AB Class B 4.2
AAK AB 4.1
Lagercrantz Group AB Cla... 4.1
Beijer Ref AB Class B 4.1
3 största regioner %
Europa exkl. euroland 91.1
3 största branscher %
Industri 33.3
Teknik 28.4
Sjukvård 16.4

Placeringsinriktning

Cliens Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens målsättning är att genom god riskspridning långsiktigt uppnå en god värdetillväxt i fonden. Fondens medel skall till 90 procent placeras i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvara en (1) procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Av fondens medel skall minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80 % skall vara placerade i Sverige.