Swedbank Robur Ethica Företagsoblsfond

Swedbank Robur Ethica Företagsoblsfond Köp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK obligationer, företag SEK 102.57 SEK +0.04 SEK 2019-09-20 +3.6 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag 0.0
1 vecka -0.1
1 månad -0.3
6 månader +2.3
1 år +2.7
3 år medel -
5 år medel -
I år +3.6

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.70 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.70 %
Norman-belopp 4 727 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0009805252
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år -16.5
Aktier -
Ränte > 1 år 113.2
Övrigt 3.3

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Euro Schatz Sept19 32.1
Sgb2y September Future 2... 4.4
Us 5 Year Note Future 20... 2.0
Long Gilt Future Dec19 1.1
Millicom International C... 0.7

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som till övervägande del (mer än 50 procent) placerar i företagsobligationer utgivna av europeiska företag. Fondens övriga placeringar får ske såväl i Europa som globalt. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning, men också i syfte att valutasäkra sitt innehav mot svenska kronor. Den genomsnittliga durationen i fonden kan komma att variera mellan 0-10 år. Fonden följer hållbarhets- och etikkriterier och väljer de bolag i varje bransch som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen. Läs mer i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.