Danske Invest Sverige Ränta SA

Danske Invest Sverige Ränta SA Köp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK obligationer, långa SEK 1163.92 SEK -0.84 SEK 2019-09-20 +1.9 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag -0.1
1 vecka +0.1
1 månad -0.7
6 månader +1.5
1 år +2.0
3 år medel +0.6
5 år medel +1.7
I år +1.9

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.39 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.50 %
Norman-belopp 3 399 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN LU1349498565
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år 1.5
Aktier -
Ränte > 1 år 98.5
Övrigt -

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Skandinaviska Enskilda B... 11.1
Swedbank Mortgage AB 1% 9.2
Swedbank Mortgage AB 1% 7.7
Stadshypotek Ab (Publ) 4.5% 7.3
Swedish Covered Bond Cor... 7.0

Placeringsinriktning

Investeringarna sker i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utställda i svenska kronor. Den totala genomsnittliga modifierade durationen (ränterisk), inklusive kassa, är 1 till 5 år. Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.