SKAGEN Insight A

SKAGEN Insight A Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Globale, Store selskaper, Blanding NOK 100.24 NOK +0.53 NOK 05/21/2019 +15.4 %

Fondets kursutvikling

Fond
Indeks: -
Velg valuta og indeks

Avkastning %

1-dag +0.5
1-uke +1.5
1-måned -1.7
6-måneder +5.2
1-år -8.9
3-år annualisert -
5-år annualisert -
I år +15.4

Maks kjøpsavgift

Kjøp -
Selg -
Forvaltningsavgift 1.50 %
Resultatbasert avgift (maks) 10.00 %
Løpende kostnader 1.50 %

Minsteinnskudd

Førstegangsinvestering 100 NOK
Ytterligere investeringer 100 NOK
Sparing -

Øvrige

ISIN NO0010801558
UCITS Ja
Nøkkelinformasjon pdficon

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 1.7
Aksjer 98.3
Obligasjoner -
Øvrige -

Fondets investeringsfordeling

5 største plasseringer %
thyssenkrupp AG 8.6
Teikoku Sen-I Co Ltd 7.7
Pasona Group Inc 5.8
Armstrong Flooring Inc 5.1
Eltel AB 5.1
Topp 3 regioner %
Japan 29.3
Euro 26.4
Nord-Amerika 25.1
Topp 3 sektorer % %
Industri 44.0
Konsumentvarer 13.8
Teknologi 11.3

Investeringsprofil

Fondets målsetting er å gi andelseierne best mulig avkastning for den risikoen fondet tar, gjennom en aktiv forvaltet portefølje av globale aksjer. SKAGEN Insight er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i undervurderte selskaper som er, eller er forventet å kunne bli, gjenstand for ekstra engasjement fra minori-tetsaksjonærene. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig balanse mellom geografiske regioner og industrisektorer. SKAGEN har normalt en lang investeringshorisont og legger vekt på selskapers fundamentale verdi og inntjening fremfor kortsiktige trender i markedet.