Nordnet Smart 5 EUR Hedged B Acc

Nordnet Smart 5 EUR Hedged B Acc Köp     Fondkorg
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Blandfond - euro, försiktig, global EUR 105.34 EUR +0.29 EUR 2019-11-13 +10.8 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag +0.5
1 vecka 0.0
1 månad -2.2
6 månader +1.8
1 år +9.5
3 år medel -
5 år medel -
I år +10.8

Avgifter

Köpavgift - %
Säljavgift - %
Förvaltningsavgift 0.69 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.79 %

Insättningskrav

Minsta startbelopp -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN IE00BFWCXB00
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år 63.7
Aktier -
Ränte > 1 år 43.5
Övrigt -7.2

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Sweden (Kingdom Of) 5% 19.2
Belgium (Kingdom Of) 0% 15.3
Belgium (Kingdom Of) 0% 15.1
France (Republic Of) 0% 14.1
France (Republic Of) 0% 13.7

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge din investering kapitaltillväxt på medellång till lång sikt genom att investera i ett finansiellt instrument kallat en swap som ger en avkastning kopplad till resultatet för en regelbaserad strategi från J.P. Morgan Nova Multi-Asset 5 Index. Indexet är ett regelbaserat eget index som syftar till att ge en syntetisk exponering mot ett diversifierat korginstrument i följande tillgångsklasser: aktier, räntebärande papper, krediter, inflationsindexerade tillgångar och råvaror. Indexet strävar efter att allokera exponering mot varje beståndsdel utifrån dess beräknade riskbidrag och en fördefinierad övergripande risknivå (vilken är volatilitetsmålet på 5 procent).