Nordnet Smart 5 EUR Hedged B Acc

Nordnet Smart 5 EUR Hedged B Acc Köp     Fondkorg
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Blandfond - euro, försiktig, global EUR 106.37 EUR -0.31 EUR 2019-10-21 +12.0 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag -0.8
1 vecka -
1 månad 0.0
6 månader +6.2
1 år +9.9
3 år medel -
5 år medel -
I år +12.0

Avgifter

Köpavgift - %
Säljavgift - %
Förvaltningsavgift 0.69 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.79 %

Insättningskrav

Minsta startbelopp -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN IE00BFWCXB00
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år 60.2
Aktier -
Ränte > 1 år 45.6
Övrigt -5.8

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Sweden (Kingdom Of) 5% 19.6
Belgium (Kingdom Of) 0% 15.5
Belgium (Kingdom Of) 0% 15.3
France (Republic Of) 0% 14.2
France (Republic Of) 0% 13.9

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge din investering kapitaltillväxt på medellång till lång sikt genom att investera i ett finansiellt instrument kallat en swap som ger en avkastning kopplad till resultatet för en regelbaserad strategi från J.P. Morgan Nova Multi-Asset 5 Index. Indexet är ett regelbaserat eget index som syftar till att ge en syntetisk exponering mot ett diversifierat korginstrument i följande tillgångsklasser: aktier, räntebärande papper, krediter, inflationsindexerade tillgångar och råvaror. Indexet strävar efter att allokera exponering mot varje beståndsdel utifrån dess beräknade riskbidrag och en fördefinierad övergripande risknivå (vilken är volatilitetsmålet på 5 procent).