KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor

KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Globale vekstmarkeder NOK 1088.48 NOK +15.85 NOK 06/19/2019 +7.5 %

Fondets kursutvikling

Fond
Indeks: -
Velg valuta og indeks

Avkastning %

1-dag +1.5
1-uke +2.6
1-måned +3.3
6-måneder +7.2
1-år -
3-år annualisert -
5-år annualisert -
I år +7.5

Maks kjøpsavgift

Kjøp -
Selg -
Forvaltningsavgift 0.40 %
Resultatbasert avgift (maks) - %
Løpende kostnader 0.40 %

Minsteinnskudd

Førstegangsinvestering 100 NOK
Ytterligere investeringer 100 NOK
Sparing -

Øvrige

ISIN NO0010821630
UCITS Ja
Nøkkelinformasjon pdficon

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 1.6
Aksjer 98.4
Obligasjoner -
Øvrige -

Fondets investeringsfordeling

5 største plasseringer %
iShares MSCI India ETF 5.8
Samsung Electronics Co Ltd 2.9
Naspers Ltd Class N 2.7
Alibaba Group Holding Lt... 1.7
China Construction Bank ... 1.3
Topp 3 regioner %
Asia eks. 4 Tigers 45.3
Asia 4 Tigers 25.7
Midt-Østen/Afrika 11.2
Topp 3 sektorer % %
Finans 28.6
Teknologi 16.3
Konsumentvarer 9.9

Investeringsprofil

Fonden er et aktivt forvaltet aksjefond som benytter en modellbasert metode for investeringer i fremvoksende markeder. Metoden bygger på observasjoner av historiske sammenhenger i aksjemarkedet. Fondet søker å utnytte faktorer som har gitt god risikojustert avkastning. Faktorer som typisk vil inngå kan være selskaper som har hatt lave historiske svingninger, har lav markedsverdi i forhold til bokførte verdier eller god og stabil inntjening. Fondet investerer i utenlandske selskaper, og valutasvingninger vil derfor påvirke verdien av fondet.