KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor

KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Globale vekstmarkeder NOK 1054.80 NOK +7.62 NOK 08/19/2019 +4.2 %

Fondets kursutvikling

Fond
Indeks: -
Velg valuta og indeks

Avkastning %

1-dag +0.7
1-uke +0.8
1-måned -3.0
6-måneder -2.0
1-år -
3-år annualisert -
5-år annualisert -
I år +4.2

Maks kjøpsavgift

Kjøp -
Selg -
Forvaltningsavgift 0.40 %
Resultatbasert avgift (maks) - %
Løpende kostnader 0.40 %

Minsteinnskudd

Førstegangsinvestering 100 NOK
Ytterligere investeringer 100 NOK
Sparing -

Øvrige

ISIN NO0010821630
UCITS Ja
Nøkkelinformasjon pdficon

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 3.5
Aksjer 96.5
Obligasjoner -
Øvrige -

Fondets investeringsfordeling

5 største plasseringer %
Samsung Electronics Co Ltd 3.0
Naspers Ltd Class N 2.5
Alibaba Group Holding Lt... 1.9
Taiwan Semiconductor Man... 1.4
China Construction Bank ... 1.3
Topp 3 regioner %
Asia eks. 4 Tigers 43.8
Asia 4 Tigers 25.7
Sentral & Latin-Amerika 10.9
Topp 3 sektorer % %
Finans 27.6
Teknologi 18.8
Konsumentvarer 9.5

Investeringsprofil

Fonden er et aktivt forvaltet aksjefond som benytter en modellbasert metode for investeringer i fremvoksende markeder. Metoden bygger på observasjoner av historiske sammenhenger i aksjemarkedet. Fondet søker å utnytte faktorer som har gitt god risikojustert avkastning. Faktorer som typisk vil inngå kan være selskaper som har hatt lave historiske svingninger, har lav markedsverdi i forhold til bokførte verdier eller god og stabil inntjening. Fondet investerer i utenlandske selskaper, og valutasvingninger vil derfor påvirke verdien av fondet.