FIRST Norge Fokus

FIRST Norge Fokus Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Norge NOK 1018.53 NOK -11.96 NOK 07/18/2019 +8.1 %

Fondets kursutvikling

Fond
Indeks: -
Velg valuta og indeks

Avkastning %

1-dag -1.2
1-uke -3.7
1-måned -1.4
6-måneder +0.7
1-år -
3-år annualisert -
5-år annualisert -
I år +8.1

Maks kjøpsavgift

Kjøp -
Selg -
Forvaltningsavgift 1.25 %
Resultatbasert avgift (maks) 20.00 %
Løpende kostnader 1.25 %

Minsteinnskudd

Førstegangsinvestering 100 NOK
Ytterligere investeringer 100 NOK
Sparing -

Øvrige

ISIN NO0010835507
UCITS Nei
Nøkkelinformasjon pdficon

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 1.2
Aksjer 98.8
Obligasjoner -
Øvrige -

Fondets investeringsfordeling

5 største plasseringer %
Adevinta ASA Class B 7.9
EVRY ASA 7.6
Leroy Seafood Group ASA 7.6
Borregaard ASA 7.5
Atea ASA 7.5
Topp 3 regioner %
Vest Europa - eks. Euro 98.8
Topp 3 sektorer % %
Teknologi 23.3
Finans 20.5
Forbruksvarer 14.9

Investeringsprofil

Fondet skal i hovedsak investere i aksjer notert på Oslo Børs, og i et begrenset antall av de aksjene forvaltningsselskapet har mest tro på. Forvalter vil basere sine investeringsbeslutninger på en fundamental prosess som fokuserer på verdsettelse og fremtidig vekstpotensial for selskapene. Dette kombineres med kontinuerlig analyse av kursutvikling i enkeltaksjer og markedet generelt, møter med selskapene og andre sentrale aktører, samt diskusjon med selskapsanalytikere. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon: omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, derivater, innskudd i kredittinstitusjon.