Carlsson Norén Yield Opportunity A

Carlsson Norén Yield Opportunity A Köp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - övriga obligationer SEK 107.55 SEK - SEK 2019-08-30 +7.6 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag -
1 vecka -
1 månad -0.4
6 månader +5.0
1 år -
3 år medel -
5 år medel -
I år +7.6

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 1.00 %
Resultatbaserad
maxavgift
20.00 %
Årlig avgift 1.00 %
Norman-belopp 6 686 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 10000 SEK
Minsta nyinsättning 10000 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0011870658
UCITS Nej
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år 0.4
Aktier 19.7
Ränte > 1 år 57.2
Övrigt 22.8

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Samhallsbyggnadsbolaget ... 8.6
iShares Preferred&Income... 6.7
Klovern AB (publ) 5.78% 6.7
COLLECTOR BANK AB 7.98% 6.0
Marginalen Bank 5.95% 5.9
3 största regioner %
Europa exkl. euroland 19.2
Nordamerika 0.4
Storbritannien 0.1
3 största branscher %
Fastigheter 97.6
Allmännyttigt 1.5
Finans 0.4

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad specialfond som eftersträvar en ränteliknande avkastning genom att inrikta sig mot investeringar i instrument som till sin karaktär befinner sig mellan obligationer och aktier i ett bolags kapitalstruktur, till exempel konvertibler och andra hybridobligationer, obligationer med evig löptid (perpetuals), samt preferensaktier. Fonden har ett fritt placeringsmandat med avseende på tillgångsslag men investerar primärt i obligationer med eller utan aktierelaterade inslag (exempelvis konvertibler), preferensaktier eller andra aktier med obligationskaraktär, ETF:er (börshandlade fonder) och andra fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt konto hos kreditinstitut. Fonden får även investera i värdepapperiserade krediter, vilka utgör överlåtbara värdepapper. Fondens investeringar är med avseende på överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument begränsade till marknaderna i EU, EFTA, USA, Australien, Japan och Kanada.