SEB Företagsobligationsfond Hållbar SEK

SEB Företagsobligationsfond Hållbar SEK Köp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK obligationer, företag SEK 147.52 SEK +0.11 SEK 2019-11-13 +2.3 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag +0.1
1 vecka 0.0
1 månad -0.3
6 månader +0.3
1 år +1.8
3 år medel +0.4
5 år medel +1.1
I år +2.3

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.70 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.70 %
Norman-belopp 4 727 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0011644475
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år -45.3
Aktier -
Ränte > 1 år 143.8
Övrigt 1.5

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Euro BOBL Future Dec19 25.6
Euro Schatz Dec19 11.3
Euro BUND Future Dec19 11.0
Swedish Covered Bond Cor... 5.7
Sweden (Kingdom Of) 1% 2.1

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som placerar i företagsobligationer, derivatinstrument och andra ränterelaterade värdepapper. Fonden placerar till största delen, minst 60 procent av Fondens värde, i företagsobligationer. Fondens placeringar i företagsobligationer är till största delen utgivna av bolag med höga hållbarhetskrav. I förvaltningen används även kreditderivat (så kallade Credit Default Swaps). De obligationer som fonden placerar i ska ha en hög kreditvärdighet, som lägst betyg BBB- enligt Standard and Poor’s eller motsvarande rating. Placeringar i andra valutor än SEK valutasäkras till SEK. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden (durationen) får variera mellan 1 och 8 år. Fondens målsättning är att, med hänsyn tagen till särskilda miljö- och hållbarhetskriterier, långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex.