SPP Korträntefond

SPP Korträntefond Köp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK kort löptid SEK 117.94 SEK 0.00 SEK 2019-09-20 +0.1 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag 0.0
1 vecka 0.0
1 månad 0.0
6 månader +0.1
1 år -0.1
3 år medel -0.2
5 år medel -0.1
I år +0.1

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.20 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.21 %
Norman-belopp 1 442 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0000522500
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år 4.5
Aktier -
Ränte > 1 år 95.5
Övrigt -

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Nykredit Realkredit A/S ... 7.1
Kreditanstalt Fur Wieder... 6.1
Landshypotek Bank AB (pu... 5.9
Skandiabanken AB 0.73% 4.7
Deutsche Pfandbriefbank ... 4.6
Nyckeltal räntepapper %
Snittränta 0.2
Justerad löptid 0.1
Snittlöptid -
Snitt kreditkvalitet -

Placeringsinriktning

SPP Korträntefond är en aktivt förvaltad korträntefond som placerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden, durationen, är på högst ett år och fonden investerar endast i värdepapper med utgivare som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, lägst S&P BBB- eller motsvarande. Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt/folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi, andra marknadsanpassade exkluderingar och bolag med stora fossilreserver.