AMF Räntefond Kort

AMF Räntefond Kort Köp     Fondkorg
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK kort löptid SEK 111.34 SEK 0.00 SEK 2019-10-22 -0.2 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag 0.0
1 vecka 0.0
1 månad -0.1
6 månader -0.1
1 år -0.3
3 år medel -0.3
5 år medel -0.2
I år -0.2

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.10 %
Resultatbaserad
maxavgift
- %
Årlig avgift 0.10 %
Norman-belopp 689 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0001184961
UCITS Ja
Basfakta för
investerare
pdficon

Fördelning %

Ränte < 1 år 3.1
Aktier -
Ränte > 1 år 96.9
Övrigt -

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Swedbank Mortgage AB 5.7% 16.5
Kommuninvest I Sverige A... 12.3
Stadshypotek Ab (Publ) 1... 11.0
Skandiabanken AB 0.74% 10.8
Nykredit Realkredit A/S ... 10.4
Nyckeltal räntepapper %
Snittränta -0.1
Justerad löptid 0.7
Snittlöptid -
Snitt kreditkvalitet -

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond med en genomsnittlig räntebindningstid på upp till ett år. Fondens medel placeras i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut. Tillgångarna ska vara denominerade i svenska kronor. Fonden får även placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.