Maj Invest Vækstaktier

Maj Invest Vækstaktier Køb
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating Seneste indre værdi Ændring 1 dag Dato Afkast - ÅTD
Aktier - Globale Large Cap Blend DKK 114.64 DKK -0.45 DKK 08/20/2019 +23.5 %

Afdelingens performance

Afdeling
Indeks: -
Vælg valuta og indeks

Løbende afkast

1-dag -0.4
1-uge -0.3
1-måned -3.7
6-måneder +6.4
1-år +3.5
3-år annualiseret +12.0
5-år annualiseret +9.6
År til dato +23.5

Handelsomkostninger

Emissionstillæg -
Indløsningsfradrag -
Administrationsomkostninger 1.25 %
ÅOP 1.35 %
Indirekte handelsomkostninger 0.01 %
Løbende omkostning 1.25 %
Kurtage betales ved handel med investeringsforeninger.

Mindste køb

Emission -
Tillæg -
Opsparing -

Andet

ISIN DK0060005254
UCITS Ja
Central
investorinformation
pdficon

Aktivfordeling

Kontant o.lign. 2.3
Aktier 97.7
Obligationer -
Andre -

Afdelingens formuefordeling

Top 5 placeringer %
TJX Companies Inc 5.4
Anthem Inc 5.1
Alphabet Inc Class C 4.6
Centene Corp 4.4
Nintendo Co Ltd 4.1

Investeringsmålsætning

Maj Invest Vækstaktier investerer i selskaber, der vokser hurtigere end markedet generelt. Afdelingen investerer globalt i en fokuseret portefølje på 30-40 aktier på tværs af geografi og sektorer. Der investeres ikke i selskaber med hovedforretningsområder indenfor udvinding eller forbrænding af fossile brændsler, tobak eller gambling. Porteføljen vil typisk have en højere andel af selskaber inden for teknologi, varigt forbrug, sundhedspleje og industri end sammenligningsindekset. Porteføljens aktier forventes i gennemsnit at handle på højere indtjeningsmultipler end det generelle marked. Der må forventes større udsving end i traditionelle globale aktieafdelinger.