Maj Invest Globale Obligationer

Maj Invest Globale Obligationer Køb
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating Seneste indre værdi Ændring 1 dag Dato Afkast - ÅTD
Obligationer - Globale EUR Fokus DKK 105.38 DKK -0.03 DKK 06/19/2019 +2.8 %

Afdelingens performance

Afdeling
Indeks: -
Vælg valuta og indeks

Løbende afkast

1-dag 0.0
1-uge +0.5
1-måned +0.9
6-måneder +3.3
1-år +3.0
3-år annualiseret +1.9
5-år annualiseret +2.6
År til dato +2.8

Handelsomkostninger

Emissionstillæg -
Indløsningsfradrag -
Administrationsomkostninger 0.35 %
ÅOP 0.39 %
Indirekte handelsomkostninger 0.04 %
Løbende omkostning 0.35 %
Kurtage betales ved handel med investeringsforeninger.

Mindste køb

Emission -
Tillæg -
Opsparing -

Andet

ISIN DK0060004950
UCITS Ja
Central
investorinformation
pdficon

Aktivfordeling

Kontant o.lign. 4.4
Aktier -
Obligationer 94.1
Andre 1.5

Afdelingens formuefordeling

Top 5 placeringer %
Denmark (Kingdom Of) 0.1% 5.0
Nykredit Realkredit A/S 2% 4.3
Realkredit Danmark A/S 1% 3.8
United States Treasury B... 3.5
Stadshypotek Ab (Publ) 1.5% 3.4

Investeringsmålsætning

Afdelingen kan investere i alle obligationstyper uanset kreditvurdering og valuta. Det betyder, at afdelingen kan investere i emerging markets-obligationer og op til 35 procent af formuen i high yield-obligationer. Da disse investeringer er forbundet med en større risiko end danske obligationer, må afdelingen betegnes som mere risikofyldt end afdeling Danske Obligationer. Det gennemsnitlige årlige afkast må til gengæld forventes at blive højere over en længere periode. Den samlede portefølje vil have en korrigeret varighed mellem 0 og 9 år.