Maj Invest Kontra

Maj Invest Kontra Køb
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating Seneste indre værdi Ændring 1 dag Dato Afkast - ÅTD
Alternative - Øvrige DKK 170.95 DKK +0.53 DKK 06/24/2019 -1.7 %

Afdelingens performance

Afdeling
Indeks: -
Vælg valuta og indeks

Løbende afkast

1-dag +0.3
1-uge +1.1
1-måned +2.7
6-måneder -0.7
1-år +1.7
3-år annualiseret -1.9
5-år annualiseret +1.3
År til dato -1.7

Handelsomkostninger

Emissionstillæg -
Indløsningsfradrag -
Administrationsomkostninger 1.39 %
ÅOP 1.55 %
Indirekte handelsomkostninger 0.02 %
Løbende omkostning 1.49 %
Kurtage betales ved handel med investeringsforeninger.

Mindste køb

Emission -
Tillæg -
Opsparing -

Andet

ISIN DK0060037455
UCITS Ja
Central
investorinformation
pdficon

Aktivfordeling

Kontant o.lign. 7.0
Aktier 12.1
Obligationer 49.2
Andre 31.7

Afdelingens formuefordeling

Top 5 placeringer %
Gold Bullion Securities ETC 8.5
iShares Physical Gold ETC 8.4
Invesco Physical Gold ETC 8.1
Denmark (Kingdom Of) 0.1% 7.7
ETFS Physical Silver ETC 6.6

Investeringsmålsætning

Investeringsstrategien fokuserer på fire områder: Korte obligationer i udvalgte valutaer, obligationer med lang løbetid, guld og sølv samt globale aktier, hvor aktiemarkedsrisikoen kan være afdækket ved brug af optioner eller futures. Vægtningen mellem de fire områder vil variere afhængig af de aktuelle scenarier på de finansielle markeder. Obligationer vil udgøre 30 til 80 pct. Guld og sølv kan højst udgøre 40 pct. Aktier vil udgøre 0 til 60 pct. Afdelingen kan investere i afledte finansielle instrumenter på udækket basis.