Maj Invest Kontra

Maj Invest Kontra Køb
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating Seneste indre værdi Ændring 1 dag Dato Afkast - ÅTD
Alternative - Øvrige DKK 175.51 DKK +0.25 DKK 09/20/2019 +0.9 %

Afdelingens performance

Afdeling
Indeks: -
Vælg valuta og indeks

Løbende afkast

1-dag +0.1
1-uge +0.3
1-måned -1.1
6-måneder +4.6
1-år +8.7
3-år annualiseret -1.4
5-år annualiseret +1.6
År til dato +0.9

Handelsomkostninger

Emissionstillæg -
Indløsningsfradrag -
Administrationsomkostninger 1.49 %
ÅOP 1.55 %
Indirekte handelsomkostninger 0.02 %
Løbende omkostning 1.49 %
Kurtage betales ved handel med investeringsforeninger.

Mindste køb

Emission -
Tillæg -
Opsparing -

Andet

ISIN DK0060037455
UCITS Ja
Central
investorinformation
pdficon

Aktivfordeling

Kontant o.lign. 9.9
Aktier 13.5
Obligationer 44.9
Andre 31.7

Afdelingens formuefordeling

Top 5 placeringer %
Invesco Physical Gold ETC 8.6
Gold Bullion Securities ETC 8.2
iShares Physical Gold ETC 8.0
ETFS Physical Silver ETC 6.9
Denmark (Kingdom Of) 0.1% 6.0

Investeringsmålsætning

Investeringsstrategien fokuserer på fire områder: Korte obligationer i udvalgte valutaer, obligationer med lang løbetid, guld og sølv samt globale aktier, hvor aktiemarkedsrisikoen kan være afdækket ved brug af optioner eller futures. Vægtningen mellem de fire områder vil variere afhængig af de aktuelle scenarier på de finansielle markeder. Obligationer vil udgøre 30 til 80 pct. Guld og sølv kan højst udgøre 40 pct. Aktier vil udgøre 0 til 60 pct. Afdelingen kan investere i afledte finansielle instrumenter på udækket basis.