Danske Invest Mix Obligationer Akkumulerende KL DKK h

Danske Invest Mix Obligationer Akkumulerende KL DKK h Køb
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating Seneste indre værdi Ændring 1 dag Dato Afkast - ÅTD
Obligationer - Globale EUR Valutasikret DKK 121.61 DKK +0.02 DKK 09/20/2019 +2.9 %

Afdelingens performance

Afdeling
Indeks: -
Vælg valuta og indeks

Løbende afkast

1-dag 0.0
1-uge 0.0
1-måned 0.0
6-måneder +1.0
1-år +2.5
3-år annualiseret +1.6
5-år annualiseret +1.3
År til dato +2.9

Handelsomkostninger

Emissionstillæg -
Indløsningsfradrag -
Administrationsomkostninger 0.80 %
ÅOP 0.86 %
Indirekte handelsomkostninger 0.07 %
Løbende omkostning 0.80 %
Kurtage betales ved handel med investeringsforeninger.

Mindste køb

Emission -
Tillæg -
Opsparing -

Andet

ISIN DK0060010924
UCITS Ja
Central
investorinformation
pdficon

Aktivfordeling

Kontant o.lign. 1.6
Aktier -
Obligationer 98.0
Andre 0.4

Afdelingens formuefordeling

Top 5 placeringer %
Jyske Realkredit A/S 2% 10.9
Danske Invest Euro HY Ob... 9.6
Realkredit Danmark A/S 1.5% 9.1
Nykredit Realkredit A/S 8.6
Danske Invest EM Debt Ha... 7.6

Investeringsmålsætning

Afdelingen investerer i danske og udenlandske obligationer, herunder i statsobligationer udstedt af lande med en høj kreditrating og i statsobligationer udstedt af emerging markets-lande, dvs. lande med lav kreditrating, samt i obligationer og lignende udstedt af kreditinstitutioner og virksomheder med såvel høj som lav kreditrating. Obligationerne kan være udstedt i såvel danske kroner som i udenlandske valutaer, ligesom obligationerne kan have såvel kort som lang varighed. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter.