Lannebo Likviditet

Lannebo Likviditet Köp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - SEK obligationer, företag SEK 114.96 SEK 0.00 SEK 2018-10-19 +0.1 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag 0.0
1 vecka 0.0
1 månad -0.1
6 månader 0.0
1 år +0.1
3 år medel +0.5
5 år medel +0.8
I år +0.1

Avgifter

Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 0.20%
Resultatbaserad
maxavgift
-%
Årlig avgift 0.20%
Norman-belopp 1 374 SEK

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0000865768
UCITS Nej
Basfakta för
investerare

Fördelning %

Ränte < 1 år 16.2
Aktier -
Ränte > 1 år 83.3
Övrigt 0.5

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
WILLHEM AB (PUBL) 0.11% 3.2
Ellevio AB 78.4% 2.7
New Swedish Property Fin... 2.3
Kinnevik Ab (Publ) 75.38% 2.2
Scania CV AB 0.33% 2.1

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond med en genomsnittlig löptid på 0-2 år. Fonden inriktar sig på placeringar i räntebärande värdepapper främst utgivna av företag men får även placera i räntebärande värdepapper utgivna av stat eller kommun samt i penningmarknadsinstrument, alla med hög kreditvärdighet. Fonden riktar sig till dig som vill ha en stabil avkastning med mycket låg risk. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Sverige.