Handelsbanken Sverige/Världen

Handelsbanken Sverige/Världen
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Global & Sverige SEK 270.34 SEK +4.79 SEK 2015-05-08 +12.5 %

Fondens utveckling

Fond
Index: -
Välj valuta och index

Avkastning %

1 dag +1.8
1 vecka -
1 månad -3.8
6 månader +18.1
1 år +26.7
3 år medel +19.8
5 år medel +11.8
I år +12.5

Avgifter

-
Köpavgift -
Säljavgift -
Förvaltningsavgift 1.50%
Resultatbaserad
maxavgift
-%
Årlig avgift 1.50%
Norman-belopp

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande -

Övrigt

ISIN SE0000992869
UCITS Ja
Basfakta för
investerare

Fördelning %

Ränte < 1 år -
Aktier -
Ränte > 1 år -
Övrigt -

Fondens fördelning av innehav

5 största innehav %
Data saknas
3 största regioner %
Europa exkl. euroland 29.8
Nordamerika 27.4
Euroland 15.1
3 största branscher %

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i svenska och utländska aktier. Placeringarna fördelas normalt med 50% i svenska och 50% i utländska aktier. Fonden har dock möjlighet att variera fördelningen beroende på vår aktuella marknadssyn. Investeringarna sker brett i stort antal bolag och branscher. Fondens medel kan också placeras i andelar i fonder som placerar i svenska eller utländska företag och, upp till 10% av fondförmögenheten, på konto i kreditinstitut. Med syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar kan fonden använda derivatinstrument, bl.a. OTC-derivat. Placeringarna i derivatinstrument är inte av sådan karaktär att de kan påverka fondens risknivå i någon större grad.