KLP AksjeVerden Indeks

KLP AksjeVerden Indeks Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Globale, Store selskaper, Blanding NOK 3156.69 NOK 25.23 NOK 08/19/2019 17.2 %

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 0.5
Aksjer 99.5
Obligasjoner -
Øvrige -

Sektorfordeling

  % av aksjer
Cykliske 38.3
Materialer 4.7
Konsumentvarer 11.8
Finans 18.6
Eiendom 3.2
Sensitive 38.7
Kommunikasjon 3.9
Olje & Gass 5.8
Industri 10.6
Teknologi 18.5
Defensive 23.0
Forbruksvarer 8.5
Helsevern 11.6
Forsyning 2.9

Regioner

  % av aksjer
Storbritannia 5.1
Vest Europa - eks. Euro 5.2
Vest Europa - Euro 8.6
Europa - Emerging 0.7
Midt-Østen/Afrika 1.1
Asia eks. 4 Tigers 5.7
Asia 4 Tigers 4.6
Japan 7.3
Australia 2.0
Nord-Amerika 58.5
Sentral & Latin-Amerika 1.3

Forvaltningskapital

Forvaltningskapital (mill) 3615.63 NOK

Fondets største plasseringer

Totalt antall aksjer - st
Totalt antall renteinstrumenter - st
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer 100.0%
Verdipapir
  Sektor Land Innhold %
KLP AksjeGlobal indeks 1 A
- NOR 88.4
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I
- NOR 11.6
Store
Mellomstore
Små
Verdi Blanding Vekst
Størrelse
Median børsverdi 529978 MUSD
Størrelse
Markedsverdi % av portefølje
Store Selskap 85.9
Mellomstore Selskap 13.9
Små Selskap 0.1
Nøkkeltall
Aksjer i porteføljen
Price/Book 2.09
Price/Earnings 15.87
Price/Cash flow -