KLP AksjeVerden Indeks

KLP AksjeVerden Indeks Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Globale, Store selskaper, Blanding NOK 3127.64 NOK 16.22 NOK 06/19/2019 16.1 %

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 2.8
Aksjer 97.1
Obligasjoner -
Øvrige -

Sektorfordeling

  % av aksjer
Cykliske 38.7
Materialer 4.3
Konsumentvarer 12.3
Finans 19.0
Eiendom 3.2
Sensitive 39.6
Kommunikasjon 3.8
Olje & Gass 5.9
Industri 10.5
Teknologi 19.4
Defensive 21.7
Forbruksvarer 8.7
Helsevern 11.2
Forsyning 1.8

Regioner

  % av aksjer
Storbritannia 5.3
Vest Europa - eks. Euro 4.8
Vest Europa - Euro 9.5
Europa - Emerging 0.7
Midt-Østen/Afrika 1.1
Asia eks. 4 Tigers 5.8
Asia 4 Tigers 4.5
Japan 7.6
Australia 1.9
Nord-Amerika 57.7
Sentral & Latin-Amerika 1.2

Forvaltningskapital

Forvaltningskapital (mill) 3316.97 NOK

Fondets største plasseringer

Totalt antall aksjer - st
Totalt antall renteinstrumenter - st
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer 99.5%
Verdipapir
  Sektor Land Innhold %
KLP AksjeGlobal indeks 1 A
- NOR 88.1
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I
- NOR 11.4
Store
Mellomstore
Små
Verdi Blanding Vekst
Størrelse
Median børsverdi 504595 MUSD
Størrelse
Markedsverdi % av portefølje
Store Selskap 86.4
Mellomstore Selskap 13.4
Små Selskap 0.2
Nøkkeltall
Aksjer i porteføljen
Price/Book 1.91
Price/Earnings 14.46
Price/Cash flow -