FORTE Trønder

FORTE Trønder Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Norge NOK 251.58 NOK 5.98 NOK 08/19/2019 8.2 %

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 10.3
Aksjer 89.7
Obligasjoner -
Øvrige -

Sektorfordeling

  % av aksjer
Cykliske 25.7
Materialer 9.1
Konsumentvarer 2.2
Finans 14.4
Eiendom 0.0
Sensitive 45.9
Kommunikasjon 7.1
Olje & Gass 21.8
Industri 10.3
Teknologi 6.7
Defensive 28.4
Forbruksvarer 28.4
Helsevern 0.0
Forsyning 0.0

Regioner

  % av aksjer
Storbritannia 4.8
Vest Europa - eks. Euro 95.2
Vest Europa - Euro 0.0
Europa - Emerging 0.0
Midt-Østen/Afrika 0.0
Asia eks. 4 Tigers 0.0
Asia 4 Tigers 0.0
Japan 0.0
Australia 0.0
Nord-Amerika 0.0
Sentral & Latin-Amerika 0.0

Forvaltningskapital

Forvaltningskapital (mill) 500.30 NOK

Fondets største plasseringer

Totalt antall aksjer 34 st
Totalt antall renteinstrumenter - st
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer 50.9%
Verdipapir
  Sektor Land Innhold %
Equinor ASA
Olje & Gass NOR 7.1
Telenor ASA
Kommunikasjon NOR 6.3
SalMar ASA
Forbruksvarer NOR 6.1
Norsk Hydro ASA
Materialer NOR 5.2
Leroy Seafood Group ASA
Forbruksvarer NOR 5.0
EVRY ASA
Teknologi NOR 4.6
Veidekke ASA
Industri NOR 4.4
Subsea 7 SA
Olje & Gass GBR 4.3
DNB ASA
Finans NOR 4.0
Orkla ASA
Forbruksvarer NOR 3.8
Store
Mellomstore
Små
Verdi Blanding Vekst
Størrelse
Median børsverdi 36130 MUSD
Størrelse
Markedsverdi % av portefølje
Store Selskap 22.9
Mellomstore Selskap 40.4
Små Selskap 36.7
Nøkkeltall
Aksjer i porteføljen
Price/Book 1.46
Price/Earnings 13.66
Price/Cash flow -