FORTE Trønder

FORTE Trønder Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Norge NOK 255.71 NOK 0.94 NOK 06/19/2019 10.0 %

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 7.0
Aksjer 93.0
Obligasjoner -
Øvrige -

Sektorfordeling

  % av aksjer
Cykliske 36.8
Materialer 10.2
Konsumentvarer 4.8
Finans 20.6
Eiendom 1.3
Sensitive 49.7
Kommunikasjon 6.1
Olje & Gass 28.1
Industri 9.0
Teknologi 6.5
Defensive 13.5
Forbruksvarer 13.5
Helsevern 0.0
Forsyning 0.0

Regioner

  % av aksjer
Storbritannia 1.6
Vest Europa - eks. Euro 98.4
Vest Europa - Euro 0.0
Europa - Emerging 0.0
Midt-Østen/Afrika 0.0
Asia eks. 4 Tigers 0.0
Asia 4 Tigers 0.0
Japan 0.0
Australia 0.0
Nord-Amerika 0.0
Sentral & Latin-Amerika 0.0

Forvaltningskapital

Forvaltningskapital (mill) 501.82 NOK

Fondets største plasseringer

Totalt antall aksjer 30 st
Totalt antall renteinstrumenter - st
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer 52.4%
Verdipapir
  Sektor Land Innhold %
Equinor ASA
Olje & Gass NOR 9.7
DNB ASA
Finans NOR 7.4
Aker ASA A
Finans NOR 6.0
Telenor ASA
Kommunikasjon NOR 5.4
Norsk Hydro ASA
Materialer NOR 4.9
Aker BP ASA
Olje & Gass NOR 4.7
EVRY ASA
Teknologi NOR 4.0
Aker Solutions ASA
Olje & Gass NOR 3.5
SalMar ASA
Forbruksvarer NOR 3.4
Europris ASA
Forbruksvarer NOR 3.4
Store
Mellomstore
Små
Verdi Blanding Vekst
Størrelse
Median børsverdi 32275 MUSD
Størrelse
Markedsverdi % av portefølje
Store Selskap 27.0
Mellomstore Selskap 25.2
Små Selskap 47.8
Nøkkeltall
Aksjer i porteføljen
Price/Book 1.21
Price/Earnings 11.74
Price/Cash flow -