KLP AksjeGlobal Indeks V

KLP AksjeGlobal Indeks V Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Globale, Store selskaper, Blanding NOK 1429.82 NOK 5.13 NOK 06/19/2019 17.0 %

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 2.1
Aksjer 97.9
Obligasjoner -
Øvrige -

Sektorfordeling

  % av aksjer
Cykliske 37.7
Materialer 4.1
Konsumentvarer 12.3
Finans 18.1
Eiendom 3.1
Sensitive 39.2
Kommunikasjon 3.7
Olje & Gass 5.9
Industri 11.2
Teknologi 18.4
Defensive 23.1
Forbruksvarer 9.1
Helsevern 12.3
Forsyning 1.8

Regioner

  % av aksjer
Storbritannia 5.9
Vest Europa - eks. Euro 5.4
Vest Europa - Euro 10.7
Europa - Emerging 0.0
Midt-Østen/Afrika 0.1
Asia eks. 4 Tigers 0.3
Asia 4 Tigers 1.8
Japan 8.6
Australia 2.2
Nord-Amerika 65.0
Sentral & Latin-Amerika 0.1

Forvaltningskapital

Forvaltningskapital (mill) 1475.76 NOK

Fondets største plasseringer

Totalt antall aksjer - st
Totalt antall renteinstrumenter - st
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer 100.0%
Verdipapir
  Sektor Land Innhold %
KLP AksjeGlobal indeks 1 A
- NOR 100.0
Store
Mellomstore
Små
Verdi Blanding Vekst
Størrelse
Median børsverdi 545584 MUSD
Størrelse
Markedsverdi % av portefølje
Store Selskap 86.3
Mellomstore Selskap 13.6
Små Selskap 0.1
Nøkkeltall
Aksjer i porteføljen
Price/Book 2.00
Price/Earnings 14.91
Price/Cash flow -