FIRST Norge Fokus

FIRST Norge Fokus Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Norge NOK 1032.57 NOK 0.00 NOK 06/19/2019 9.6 %

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 1.4
Aksjer 98.6
Obligasjoner -
Øvrige -

Sektorfordeling

  % av aksjer
Cykliske 38.1
Materialer 7.6
Konsumentvarer 0.0
Finans 22.8
Eiendom 7.6
Sensitive 46.5
Kommunikasjon 0.0
Olje & Gass 15.3
Industri 7.7
Teknologi 23.5
Defensive 15.4
Forbruksvarer 15.4
Helsevern 0.0
Forsyning 0.0

Regioner

  % av aksjer
Storbritannia 0.0
Vest Europa - eks. Euro 100.0
Vest Europa - Euro 0.0
Europa - Emerging 0.0
Midt-Østen/Afrika 0.0
Asia eks. 4 Tigers 0.0
Asia 4 Tigers 0.0
Japan 0.0
Australia 0.0
Nord-Amerika 0.0
Sentral & Latin-Amerika 0.0

Forvaltningskapital

Forvaltningskapital (mill) 235.15 NOK

Fondets største plasseringer

Totalt antall aksjer 13 st
Totalt antall renteinstrumenter - st
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer 77.1%
Verdipapir
  Sektor Land Innhold %
Storebrand ASA
Finans NOR 8.1
Adevinta ASA Class B
Teknologi NOR 8.0
EVRY ASA
Teknologi NOR 7.9
TGS-NOPEC Geophysical Co ASA
Olje & Gass NOR 7.7
Mowi ASA
Forbruksvarer NOR 7.7
Kongsberg Gruppen ASA
Industri NOR 7.6
Leroy Seafood Group ASA
Forbruksvarer NOR 7.6
Borregaard ASA
Materialer NOR 7.5
Entra ASA
Eiendom NOR 7.5
DNB ASA
Finans NOR 7.5
Store
Mellomstore
Små
Verdi Blanding Vekst
Størrelse
Median børsverdi 40365 MUSD
Størrelse
Markedsverdi % av portefølje
Store Selskap 15.1
Mellomstore Selskap 38.8
Små Selskap 46.2
Nøkkeltall
Aksjer i porteføljen
Price/Book 1.92
Price/Earnings 13.39
Price/Cash flow -