FIRST Norge Fokus

FIRST Norge Fokus Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Norge NOK 1071.59 NOK 1.27 NOK 09/19/2019 13.8 %

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 1.0
Aksjer 99.0
Obligasjoner -
Øvrige -

Sektorfordeling

  % av aksjer
Cykliske 35.5
Materialer 7.5
Konsumentvarer 0.0
Finans 20.7
Eiendom 7.2
Sensitive 50.1
Kommunikasjon 0.0
Olje & Gass 13.1
Industri 14.4
Teknologi 22.6
Defensive 14.4
Forbruksvarer 14.4
Helsevern 0.0
Forsyning 0.0

Regioner

  % av aksjer
Storbritannia 0.0
Vest Europa - eks. Euro 100.0
Vest Europa - Euro 0.0
Europa - Emerging 0.0
Midt-Østen/Afrika 0.0
Asia eks. 4 Tigers 0.0
Asia 4 Tigers 0.0
Japan 0.0
Australia 0.0
Nord-Amerika 0.0
Sentral & Latin-Amerika 0.0

Forvaltningskapital

Forvaltningskapital (mill) 207.23 NOK

Fondets største plasseringer

Totalt antall aksjer 14 st
Totalt antall renteinstrumenter - st
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer 72.9%
Verdipapir
  Sektor Land Innhold %
EVRY ASA
Teknologi NOR 7.8
AF Gruppen ASA A
Industri NOR 7.5
Borregaard ASA
Materialer NOR 7.4
Adevinta ASA Class B
Teknologi NOR 7.3
Mowi ASA
Forbruksvarer NOR 7.3
Atea ASA
Teknologi NOR 7.3
DNB ASA
Finans NOR 7.3
Entra ASA
Eiendom NOR 7.2
Leroy Seafood Group ASA
Forbruksvarer NOR 7.0
Storebrand ASA
Finans NOR 6.9
Store
Mellomstore
Små
Verdi Blanding Vekst
Størrelse
Median børsverdi 35852 MUSD
Størrelse
Markedsverdi % av portefølje
Store Selskap 13.9
Mellomstore Selskap 35.2
Små Selskap 50.9
Nøkkeltall
Aksjer i porteføljen
Price/Book 1.91
Price/Earnings 14.32
Price/Cash flow -