Danske Invest Mix Obl Akk KL DKK h

Danske Invest Mix Obl Akk KL DKK h Köp     Fondkorg
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ränte - euro globala, valutasäkrade DKK 121.05 DKK -0.14 DKK 2019-12-05 6.4 %

Fördelning %

Ränte < 1 år 0.6
Aktier -
Ränte > 1 år 98.8
Övrigt 0.6

Branschfördelning

  % av aktier
Cyklisk -
Råvaror 0.0
Konsument Cyklisk 0.0
Finans 0.0
Fastigheter 0.0
Dynamisk -
Kommunikation Tjänster 0.0
Energi 0.0
Industri 0.0
Teknik 0.0
Stabil -
Konsument Stabil 0.0
Sjukvård 0.0
Allmännyttigt 0.0

Regionsfördelning

  % av aktier
Storbritannien -
Europa, ej Euroland -
Euroland -
Östeuropa -
Mellanöstern + Afrika -
Asien, ej 4 Tigrar -
Asien, 4 Tigrar -
Japan -
Australien -
Nordamerika -
Latinamerika -

Fondförmögenhet

Fondförmögenhet (milj) 811.68 DKK

Fondens tio största placeringar

Totalt antal aktieinnehav - st
Totalt antal räntebärande värdepapper 29 st
% av fondförmögenheten i fondens tio största placeringar 70.3%
Värdepapper
  Bransch (aktier) Landkod Innehav %
Danske Invest Euro HY Obl Akk KL DKK h
- DNK 9.3
Nykredit Realkredit A/S
- DNK 8.9
Jyske Realkredit A/S 2%
- DNK 8.6
Danske Invest EM Debt Hard Cur EUR h
- DNK 7.5
Realkredit Danmark A/S 1.5%
- DNK 7.5
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%
- DNK 7.1
Realkredit Danmark A/S 1%
- DNK 6.3
Danmarks Skibskredit A/S
- DNK 6.3
Jyske Realkredit A/S
- DNK 5.1
Danske Invest NM Obl LV Akk KL DKK
- DNK 3.6
Stora
Medelstora
Små
Värde Mix Tillväxt
Bolagsstorlek
Snitt börsvärde - MUSD
Storlek
Börsvärde % av fond
Stora börsbolag -
Mellanstora -
Småbolag -
Nyckeltal
Snitt för fondens aktier
Kurs/eget kapital -
p/e (kurs/vinst) -
Price/Cash flow -