KLP AksjeGlobal Indeks IV A

KLP AksjeGlobal Indeks IV A Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Aksjer, Øvrige NOK 2389.57 NOK 1.04 NOK 11/13/2019 22.1 %

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 3.8
Aksjer 96.1
Obligasjoner -
Øvrige -

Sektorfordeling

  % av aksjer
Cykliske 34.9
Materialer 4.0
Konsumentvarer 10.0
Finans 17.5
Eiendom 3.5
Sensitive 40.0
Kommunikasjon 8.7
Olje & Gass 5.1
Industri 11.6
Teknologi 14.6
Defensive 25.1
Forbruksvarer 9.1
Helsevern 12.8
Forsyning 3.3

Regioner

  % av aksjer
Storbritannia 5.5
Vest Europa - eks. Euro 5.6
Vest Europa - Euro 9.8
Europa - Emerging 0.0
Midt-Østen/Afrika 0.2
Asia eks. 4 Tigers 0.2
Asia 4 Tigers 1.5
Japan 8.5
Australia 2.2
Nord-Amerika 66.4
Sentral & Latin-Amerika 0.1

Forvaltningskapital

Forvaltningskapital (mill) 3322.97 NOK

Fondets største plasseringer

Totalt antall aksjer - st
Totalt antall renteinstrumenter - st
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer 100.0%
Verdipapir
  Sektor Land Innhold %
KLP AksjeGlobal Indeks II
- NOR 100.0
Store
Mellomstore
Små
Verdi Blanding Vekst
Størrelse
Median børsverdi 627555 MUSD
Størrelse
Markedsverdi % av portefølje
Store Selskap 86.1
Mellomstore Selskap 13.9
Små Selskap 0.1
Nøkkeltall
Aksjer i porteføljen
Price/Book 2.28
Price/Earnings 17.10
Price/Cash flow -