KLP AksjeGlobal Indeks IV A

KLP AksjeGlobal Indeks IV A Kjøp
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Siste NAV/Kurs Kursforandring en dag Kursdato Avkastning siden årsskiftet
Aksjer, Øvrige NOK 2317.07 NOK 4.03 NOK 09/19/2019 18.4 %

Porteføljefordeling %

Kontanter o.l. 4.1
Aksjer 95.9
Obligasjoner -
Øvrige -

Sektorfordeling

  % av aksjer
Cykliske 36.9
Materialer 4.3
Konsumentvarer 11.8
Finans 17.7
Eiendom 3.2
Sensitive 38.6
Kommunikasjon 3.7
Olje & Gass 5.3
Industri 11.2
Teknologi 18.4
Defensive 24.4
Forbruksvarer 8.9
Helsevern 12.6
Forsyning 3.0

Regioner

  % av aksjer
Storbritannia 5.5
Vest Europa - eks. Euro 5.6
Vest Europa - Euro 9.6
Europa - Emerging 0.0
Midt-Østen/Afrika 0.1
Asia eks. 4 Tigers 0.2
Asia 4 Tigers 1.7
Japan 8.2
Australia 2.2
Nord-Amerika 66.7
Sentral & Latin-Amerika 0.1

Forvaltningskapital

Forvaltningskapital (mill) 3235.13 NOK

Fondets største plasseringer

Totalt antall aksjer - st
Totalt antall renteinstrumenter - st
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer 100.0%
Verdipapir
  Sektor Land Innhold %
KLP AksjeGlobal Indeks II
- NOR 100.0
Store
Mellomstore
Små
Verdi Blanding Vekst
Størrelse
Median børsverdi 595627 MUSD
Størrelse
Markedsverdi % av portefølje
Store Selskap 85.5
Mellomstore Selskap 14.4
Små Selskap 0.1
Nøkkeltall
Aksjer i porteføljen
Price/Book 2.14
Price/Earnings 16.02
Price/Cash flow -